Starstruck!

Den välkända musikern Paul Simon ger 25 000 dollar till Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation. Donationen är ett inslag i den 77-årige legendens avskedsturné.

Läs mer här

Landstingsvalet i Jämtland-Härjedalen

Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen är den ledande opolitiska organisationen för klimat, miljö- och naturskyddsfrågor i Jämtlands län. Bara den senaste månaden har dessa frågor, särskilt den breda frågan om klimatförändringar, fått kraftigt ökad aktualitet och återspegling i valrörelsen. Samtliga sex frågor vi ställt kopplar på ett eller annat sätt till riskerna med ett varmare klimat. Vi finner det då mycket anmärkningsvärt att enbart Liberalerna och Miljöpartiet valt att svar på våra frågor. Vi anser det vara nonchalant av övriga partier att inte ge väljarna svar på dessa frågor. Inget av de icke-svarande partierna har gett någon förklaring till uteblivet svar.

Nedan kan du läsa svaren från Miljöpartiet och Liberalerna.

(mer…)