Skogarna vid Björkvattnet är hotade!

I fjol arrangerade Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker” i trakten av Jormlien. Delar av ett område med drygt 7000 ha sammanhängande naturskog-myrmosaik runt Björkvattnet besöktes under veckan. All skog som besöktes hade höga naturvärden och en imponerande artrikedom. Myndigheterna och markägaren informerades genast.

Läs mer