Länsstämma 2016

Länsstämman 2016 hölls den 16-17 april i Sveg. Vi började med ett ”värvarmöte” på torget i Sveg. Förhandlingarna hölls därefter på Bäckedals folkhögskola. Det gemensamma boendet var på Mysoxen där Johan Moberg från Skydda skogen på kvällen höll ett föredrag om Forskningsresan 2015 som gick till Hede.

På söndagen ordnades en utflykt till Valvtjärnsbäcken. Hit anslöt även några medlemmar som inte deltog under själva stämman. Utflykten leddes av Bror Österman från hemmakretsen som själv deltagit i den biologiska återställningen av bäckmiljön till förmån för flodpärlmusslorna i bäcken. Vi som deltog i utflykten fick lära oss mycket om flodpärlmusslan som är en starkt hotad art och vi fick också förmånen att se dem i verkligheten i Valvbäcken.