Länsstämma 4 maj i Krokom

Den 4 maj träffas vi i Käloms bygdegård i Krokom för 2019 års länsstämma. Förutom årsmötesförhandlingar gör vi en utflykt till Långforsen och har en viktig diskussion om hur länsförbundet kan stötta kretsarna. Glöm inte att anmäla ombud från kretsarna! Det är viktigt att du kommer – VÄLKOMMEN!

Hälsningar styrelsen i länsförbundet!

(mer…)

Två miljarder mindre till miljö och klimat

Detta är ett pressmeddelande från Riksförbundet.

I morgon, onsdag, är det skarpt läge för den ekonomiska politiken – och miljön. Efter att riksdagen röstat om de olika reservationerna, dvs alternativa budgetförslagen, tyder allt på att övergångsregeringens förslag (S och MP) ställs mot reservationen från M och KD. I detta förslag föreslås neddragningar med 2,1 miljarder på natur- och miljöområdet, jämfört med övergångsregeringens förslag.

Övergångsregeringen, föreslår 11,8 miljarder för utgiftsområdet Allmän natur- och miljövård. Det innebär +1,1 miljarder jämfört med 2018 års budget.
M och KD föreslår 9,7 miljarder, vilket innebär –1 miljard jämfört med 2018 och 2,1 miljarder lägre än övergångsregeringens förslag.

– Om budgetförslaget från M och KD röstas igenom riskerar det att kraftigt bromsa upp det viktiga miljö och klimatarbetet som vi verkligen inte har tid att skjuta framåt, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Alla förslag som berör klimat och miljö ligger inte under utgiftsområdet Allmän natur- och miljövård. M och KD föreslår till exempel också ett slopande av flygskatten, utökade dieselsubventioner till jordbruket och mindre ökningar av bensinskatten än övergångsregeringens förslag. Det är alla förslag som försvårar omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Andra exempel som påverkar miljö- och naturvården är att anslaget för inventering av nyckelbiotoper avskaffas i M/KD:s budget. Deras budget innebär också att det blir dyrare att anordna naturguidningar i skyddade områden när momsen för naturguider ökar från dagens 6 procent till 25 procent.

Tillsammans med andra klimatnedskärningar som exempelvis minskat stöd till solceller och elfordon innebär minskningen en kraftig inbromsning av det praktiska arbetet med att bygga ett fossilfritt samhälle.

Läs mer här:
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/tva-miljarder-mindre-till-miljo-och-klimat

Starstruck!

Den välkända musikern Paul Simon ger 25 000 dollar till Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation. Donationen är ett inslag i den 77-årige legendens avskedsturné.

Läs mer här