Myskoxeseminarium på Järvzoo 23-24 november

Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen tillsammans med flera andra
bjuder in till ett seminarium på Järvzoo.

Förhoppningen är att vi gemensamt, under gemytliga former, ska kunna komma överens om hur vi i framtiden kan jobba vidare med våra myskoxar – för myskoxarnas bästa.

På programmet finns bland annat:
Myskoxen – en tillgång i fjällens biologiska mångfald? Petter Kjellander, SLU Inst för ekologi

Artbevarade och biologisk mångfald i en värld med ”nya” invandrande arter. Ola Jennersten – mångårig medarbetare på WWF, bland annat som expert på Biologisk mångfald

Välkomna till årets kretskonferens!

På Camp Viking i Gällö 20-21 november

Temat för konferensen är
Valet 2022 – miljöpolitik i glesbygd

Funderar du på hur vi i Naturskyddsföreningen kan jobba med valfrågor som är aktuella i din lilla avkrok av Sverige? Känns det som att ingen lyssnar på vad vi har att säga på den norrländska landsbygden? Då tycker vi att du ska vara med oss och ta fram ett skräddarsytt valarbete som fokuserar på just detta.

Klicka här för mer information och anmälan! 

Contortaplantager är motsatsen till hållbarhet

Sveriges samebyar skrivit en debattartikel, publicerad i Aftonbladet, som uppmanar SCA att sluta anlägga contortaplantager:

”För renskötseln är contortatallen förödande, dels för att den bildar barriärer i landskapet som gör det nästan omöjligt att ta sig fram och dels för att renen inte finner mat för sin överlevnad där. Det stora barravfallet från de nedre grenarna gör att renlaven kvävs och försvinner.”

Samebyarnakräver också en handlingsplan för att avveckla befintliga plantager.

Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen har, tillsammans med många andra, skrivit under artikeln.

Till Aftonbladet.

Hygge eller inte hygge?

 

Östersundspostens artikelserie ”ÖP lyfter: Klimathotet” granskar tidningen Jämtlands klimatpåverkan. Denna gången handlar det om skogen.

Ulf von Sydow är sakkunnig i skogsfrågor i länsförbundet Jämtland-Härjedalen och förmedlar på ett bra sätt Naturskyddsföreningens ställningstagande.

”Men cirka 80 procent av den skogsråvara som tas ut är kortlivade produkter. Ett timrat trähus kommer vara klimatpositivt men på kortlivade produkter spelar det ingen roll om det är fossilt och biogent kol, klimatet bryr sig inte om var koldioxiden kommer ifrån” säger Ulf.

Hela artikeln hittar du här! (Endast för ÖP-prenumeranter)

 

Vandra för den fjällnära skogen i sommar!

#vandrafjällnära

Vandra fjällnära är en manifestation vars syfte är att uppmärksamma den fjällnära skogen dess många värden. Idag vilar ett avverkningshot över detta område, men den nya skogsutredningen har föreslagit att den fjällnära skogen ska skyddas från avverkning i framtiden. 


Genom att vandra en eller flera delsträckor, dokumentera din vandring i bild, och lägga ut på sociala medier kan du hjälpa till att manifestera för bevarandet av detta unika område.

Läs mer och anmäl dig till vandringssträckor av olika svårighetsgrad på webbsidan och på Naturkartan.se

Välkommen till ett äventyr med mening!

Premiär för Globalt nätverk!

Är du nyfiken på hur miljöfrågor ser ut i andra länder? Vill du veta mer om hur vår konsumtion och livsstil påverkar natur och människor på andra ställen i världen? Tänker du att vi behöver ta hand om vår gröna planet tillsammans? Då är det globala nätverket något för dig! Kom till vår första träff 26 april! (mer …)