Jämtlands skogsgrupp

Foto: Benny Öwre

Jämtlands skogsgrupp arbetar för att bevaka och bevara skyddsvärd skog i Jämtland och Härjedalen.

Hoppas att du vill vara med i Jämtlands skogsgrupp – alla är varmt välkomna!

Kontakt: jamtlandskogsgrupp@gmail.com

Följ oss på Instagram: @jamtland_skogsgrupp

 

Vi har flera arbetsgrupper som fokuserar på lite olika saker:

Hyggesfritt skogsbruk
– här planeras kurser för skogsägare och intressanta föredrag

Vi har nyligen skickat in Medborgarförslag om hyggesfritt till alla kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län. Mer information kommer inom kort. Vill du veta mer om medborgarförslaget kontakta Per Sonnvik: personnvik@hotmail.com

2-4 juni 2023 ordnar vi en Kurs för skogsägare om naturnära skogsbruk i Östersund.

Kontakt:
jamtlandskogsgrupp@gmail.com

___________________________________________________________________________

Avverkningsanmälningar i fjällnära skog
– debatt, skrivelser till myndigheter och bolag, digital övervakning, fältinventering

Kontaktperson:
Linda Spjut
linda.spjut@gmail.com

___________________________________________________________________________

Vandra fjällnära
– budkavle för skydd av fjällnära skog i Jämtlands län

Vandra fjällnära vill locka människor att upptäcka den unika natur som finns i nära anslutning till fjällen.
Naturkartan finns en guide till den fjällnära skogen.

Kontaktperson:
Katja Kristoffersson
katja.kristoffersson@naturskyddsforeningen.se