Jämtlands skogsgrupp

Foto: Benny Öwre

Våren 2021 har vi tre aktiva arbetsgrupper:

Avverkningsanmälningar i fjällnära skog – debatt, skrivelse till skogsstyrelsen + inventering. Kontaktperson Linda Spjut, linda.spjut@gmail.com

Vandra fjällnära – Budkavle för skydd av fjällnära skog i Jämtlands län. Delta genom att gå en av delsträckorna i sommar! Kontaktperson Hanna Axén, hannaaxen@hotmail.com

Hyggesfritt skogsbruk – påverka kommunen, samarbete med intresserade skogsägare och entreprenörer. Kontaktperson Kristofer Holmsten, kristofer.holmsten@gmail.com

 

Hoppas att du vill vara med – alla är varmt välkomna!

Kontakt:
jamtlandskogsgrupp@gmail.com