Skogsgruppen Jämtland

Skogsgruppen Jämtland startades i november 2019 och är lokalt engagerad för bevarande av Jämtlands naturskogar. Vi arrangerar föredrag, skogsutflykter, workshops, filmvisningar, praktisk naturvård och inventeringar. Du behöver ingen förkunskap för att vara med – nyfikenhet och intresse är allt som behövs! Vi lär av varandra och gör det vi älskar och brinner för. Vill du vara med kan du ta kontakt med oss eller komma på någon av våra aktiviteter.

Hoppas att du vill vara med – alla är varmt välkomna!

Kontakt:
jamtlandskogsgrupp@gmail.com