Jämtlands skogsgrupp

Foto: Benny Öwre

Inför 2022 har vi två aktiva arbetsgrupper:

Avverkningsanmälningar i fjällnära skog

Debatt, skrivelser till myndigheter och bolag, digital övervakning, fältinventering. Kontaktperson Linda Spjut, linda.spjut@gmail.com

Vandra fjällnära

Vid foten av Jämtland-Härjedalens fjällkedja löper ett pärlband av spännande, unik och vacker skog att vandra i. Den vill vi värna om. Delta du med genom att vandra en av delsträckorna nu i sommar! Kolla in på Vandra Fjällnäras hemsida

Vi planerar kurser och fixar föreläsare i spännande ämnen. Planering för 2022 pågår just nu!

Hoppas att du vill vara med i gruppen – alla är varmt välkomna!

Kontakt:
jamtlandskogsgrupp@gmail.com

Instagram: @jamtland_skogsgrupp