Debattartiklar

1/10 ÖP Debatt

Svar till LRF: Ekosystemet skog är definitivt inte i balans

Lars Ahlin, regionstyrelseordförande LRF Jämtland, efterfrågar en ”reko och lösningsfokuserad dialog i arbetet med att konkurrera ut de fossila alternativen”.

Det är bra, vi har gärna den dialogen om vi kan enas om vissa basfakta utifrån vetenskaplig grund. Dessutom ska vi självklart inte ”tjafsa på sandlådenivå” som Ahlin skriver.

Då kan det tyckas ganska onödigt att han antyder att en opinion – då jag gissat att hans utgångspunkt är debatten i Jämtland – lockas att nyttja ”anarki och våld” i sitt påverkansarbete. Sluta att överdriva och polarisera! En och annan knäppskalle finns säkerligen på ”båda sidor”, dessa får ni och vi hantera.

Såväl LRF som Naturskyddsföreningen är medlemsorganisationer med 140 000 respektive 210 000 medlemmar. Det finns olika bevekelsegrunder till medlemskapen och vi måste vara ödmjuka med att alla tycker inte lika. En hel del av våra medlemmar är gemensamma.

Ahlin menar att ”det hållbara skjuts i sank och i stället behöver energi läggas på att försvara sig”. Det är precis där vi har problemet! LRF, Skogsägarföreningarna, Skogsindustrin försöker hårt trumma in att det svenska skogsbruket är hållbart.

Men skogsbruk är en ekonomisk verksamhet som sker inom ekosystemet skog. Skogen är blåbär, älgar, tjädrar, lavar och mossor, svampar över och under jord, träd i nedbrytningsfas och tillväxtfas, vattenrening, koldioxidbindning och utsläpp, med mera. Dessutom en grund för utnyttjandet av allemansrätten.

Och med den utgångspunkten, som såväl FN som EU har, innebär skogsbruksverksamheten att ekosystemet skog generellt i Sverige definitivt inte är i balans, eller hållbart. Det är inget som Greta Thunberg, som Ahlin tycker kan tagga ner nu, har hittat på. Inte heller ett påfund av andra miljötomtar eller illasinnade anarkister.

Och blanda inte bort korten som att vi som ifrågasätter dagens metoder i skogsbruket ska bära skuld för att ”oljeflödena fortsätter i bakgrunden”. Det är Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket som gemensamt till regeringen redovisat att dagens skogsbruk bedrivs på ett sätt så att de svenska hållbarhetsmålen inte uppnås.

Om ni från LRF kan acceptera den officiella bedömningen och tona ned ert falska missionerande om det hållbara skogsbruket idag, så kan vi föra en lösningsorienterad dialog.

Jag är övertygad om att många av LRF:s medlemmar gärna vill se den utvecklingen, då ni har en hel del medlemmar som bedriver ett ansvarsfullt skogsägande och är fullt medvetna om var balansen ska ligga mellan skogsbruk och biologisk mångfald.

Ulf von Sydow, Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen