Rapport och film från årets Forskningsresa till Ljungdalen

Nyfiken på vad Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är? Nu finns både film och rapport från årets Forskningsresa att se och läsa: film: https://m.youtube.com/watch?v=16kYxuT83BM rapport: http://www.skyddaskogen.se/sv/ Länk till rapporten är utskickad till myndigheterna och vi hoppas att rapporten kommer till användning i deras arbete med att skydda naturskogar i länet. Samordningsgruppen för Forskningsresan kommer att följa upp vad […]

Läs mer

Skogarna vid Björkvattnet är hotade!

I fjol arrangerade Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker” i trakten av Jormlien. Delar av ett område med drygt 7000 ha sammanhängande naturskog-myrmosaik runt Björkvattnet besöktes under veckan. All skog som besöktes hade höga naturvärden och en imponerande artrikedom. Myndigheterna och markägaren informerades genast.

Läs mer