Medborgarförslag om hyggesfritt skogsbruk till flera kommuner

Naturskyddsföreningens medlemmar i Jämtland-Härjedalen skickar in medborgarförslag som uppmanar kommunerna att gå över till ett mer hållbart skogsbruk. ”Alla människor borde ha tillgång till en riktig naturskog runt knuten”.   Med hjälp av Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen har ett antal privatpersoner skickat in ett förslag att kommunerna ska övergå från kalhyggesbruk till hyggesfria metoder på sin […]

Läs mer

Forskningsresan 2023

Forskningsresan i Naturvårdens utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norrländska naturskogar som anordnas av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen. Den är också en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade som vill vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar.  Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, njuta av naturen, öka kunskapen om arter och ekologi […]

Läs mer

Präglas skogsindustrin av faktaresistens?

I en artikel i Östersundsposten 13 september förklarar Peter Roberntz, skogsexpert vid Världsnaturfonden, vikten av att bevara skogslevande arter både för att bevara ekosystemens funktioner och för att Sverige har åtagit sig att skydda den biologiska mångfalden (se https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/). Han betonar också att en utarmning av arter kan vara ett hot mot framtida virkesproduktion då […]

Läs mer

”Svenska politiker sviker när världen står i lågor”

Naturskyddsföreningen och flera andra organisationer på DN Debatt 19/8 Politikernas förslag om sänkta bensinskatter och återbäring till stora el­förbrukare innebär att den svenska klimatpolitiken förs bakåt i stället för framåt. Nu måste resten av val­rörelsen handla om att tala klarspråk om vilka ­åtgärder som krävs som förbud mot fossila bränslen och ökat skydd av skog, […]

Läs mer

Kretskonferens – Kickoff

Länsförbunden i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen bjuder in till årets kretskonferens på Lappudden, Höga Kusten. 26-28 augusti 2022 Anmäl dig här!  PROGRAM (kan komma att ändras) fredag 26/8 Ankomst, middag och trevlig samvaro lördag 27/8 Förmiddag:  Utflykt till Bönhamns fiskeläge med lunch ute Eftermiddag:  Föreningsföryngring med Kristina Ernehed söndag 28/8 Natursnokar – vi startar upp på nytt! Lunch och avslut […]

Läs mer

Välkomna till en digital länsstämma!

måndag 9 maj kl 19.00 teams Alla medlemmar är varmt välkomna!  Anmäl dig till Katja Kristoffersson senast fredag 6 maj så får du en länk till mötet! Är du intresserad av att representera din krets som ombud på stämman så kontakta din lokala kretsstyrelse! Årsmöteshandlingar: Dagordning Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsplan 2022

Läs mer

Myskoxeseminarium på Järvzoo 23-24 november

Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen tillsammans med flera andra bjuder in till ett seminarium på Järvzoo. Förhoppningen är att vi gemensamt, under gemytliga former, ska kunna komma överens om hur vi i framtiden kan jobba vidare med våra myskoxar – för myskoxarnas bästa. På programmet finns bland annat: Myskoxen – en tillgång i fjällens biologiska mångfald? […]

Läs mer