Präglas skogsindustrin av faktaresistens?

I en artikel i Östersundsposten 13 september förklarar Peter Roberntz, skogsexpert vid Världsnaturfonden, vikten av att bevara skogslevande arter både för att bevara ekosystemens funktioner och för att Sverige har åtagit sig att skydda den biologiska mångfalden (se https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/). Han betonar också att en utarmning av arter kan vara ett hot mot framtida virkesproduktion då en variation av arter gynnar skogens tillväxt.

Representanter från lokala skogsbolag bemöter artikeln med en debattartikel som enbart speglar deras okunskap gällande både biologisk mångfald och Sveriges miljömål. Att hävda att arter ökar i de jämtländska skogarna är om inte faktaresistens, så åtminstone ren okunskap.

Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen ställer sig starkt kritisk till budskapet i debattartikeln. Stora delar av det jämtländska skogslandskapet består idag av kalavverkade ytor eller täcks av nyplanteringar. Det dominerande skogsbruket i Sverige bygger på kalavverkning där virket forslas bort, marken vänds upp och ner och nya plantor av samma sort nyplanteras i raka rader. Dessa virkesåkrar är långt ifrån några naturliga ekosystem och dagens skogsbruk hindrar Sverige från att nå miljömålen.

Fortsättning följer …

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.