Strangellsbodarna

När konstnären Ingeborg Strangell avled 2007 testamenterade hon stora markarealer till Naturskyddsföreningarna i Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Gävleborg. Ingeborg Strangells önskan var att kommande generationer ska ”kunna se, uppleva och njuta av en orörd vildmark”.

På ett av skiftenas som ligger utanför Lit i Östersunds kommun finns Strangellsbodarna, en fäbodvall som var i drift under stora delar av 1900-talet. I Ingeborgs dagböcker som återfunnits i bostugan på bodarna kan vi läsa att hon kallade bodarna för Kvarnkälen.

Under 2021 har en förstudie gjorts med syfte att utreda vad Strangellsbodarna och deras omgivningar skulle kunna användas till i framtiden. Studien har genomförts av Thorsten Laxvik, Lena Runius, Mårten Larsson och Ylva Forsberg. I deras rapport kan man läsa:

”Fäboden är en berättelse om hållbart leverne, om hårt arbete, om symbiosen mellan människa och djur, om mat och om den kultur som skapades kring detta. Fäboden är också en berättelse om skogen, om gamla tiders byaväsen och om allmänningar. Man kan utan att överdriva säga att fäboden utgör en mycket viktig del av skogslandets historia i Sverige.”

 Hittills har ett antal nödvändiga renoveringar av bostugan utförts, till exempel har hängrännor satts upp och ett antal ruttnande stockar har bytts ut. Dock är de kvarvarande byggnaderna i stort behov av upprustning innan de kan användas igen.

Hela förstudien kan du läsa här: Förstudie_Strangellsbodarna

Vill du anmäla ditt intresse till en arbetsgrupp om återuppstartandet av Strangellsbodarna – Kvarnkälen?

Maila till katja.kristoffersson@naturskyddsforeningen.se